ANFALL

CL-bibeln - - REAL MADRID -

In­te så myc­ket att snac­ka om, el­ler hur? BBC le­ve­re­rar i ni­vå med Bar­ce­lo­nas MSN och då snac­kar vi för­stås su­per­klass. Pro­ble­met: tri­on är aning­en ska­dedrab­bad, fram­för allt ­Ba­le, som an­nars har grym po­ten­ti­al. Bred­den i be­sätt­ning­en finns där ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.