EUROPARUTIN

CL-bibeln - - REAL MADRID -

Det här, mi­na da­mer och her­rar, är ti­der­nas i sär­klass främs­ta klubb­lag med ett pris­skåp stör­re än en or­di­när två­plans­vil­la, så att ge ett an­nat be­tyg är otänk­bart. El­va Eu­ro­pacup/ Cham­pi­ons Le­a­gue-tit­lar be­rät­tar lik­som det mesta som be­hö­ver be­rät­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.