Matt­hi­as GINTER

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Född: 1994-01-19. Längd: 190 cm. Vikt: 88 kg.

Land: Tyskland. Kom från: Frei­burg, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 21/2. Lands­kam­per/mål: 9/0.

I grun­den in­ner­back, men kan även an­vän­das som hö­ger­back. Fy­siskt praktex­em­plar med fin spel­upp­fatt­ning och funk­tio­nell tek­nik. Världs­mäs­ta­re 2014. Yt­terst nä­ra att kom­ma med till EM i som­mar, men för­svann i sista gall­ring­en.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.