Marc BART­RA

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Född: 1991-01-15. Längd: 183 cm. Vikt: 76 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Bar­ce­lo­na, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 23/0. Lands­kam­per/mål: 10/0.

Vän­ta­de länge och väl på sin sto­ra chans i Bar­ce­lo­na, men den kom ald­rig, och val­de där­för i som­mar att sig­na ett fy­ra­års­kon­trakt med BVB. Boll­trygg, lä­ser spe­let väl, men ett li­tet frå­ge­tec­ken för för­må­gan i du­ell­spe­let.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.