Sven BENDER

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Född: 1989-04-27. Längd: 186 cm. Vikt: 80 kg.

Land: Tyskland. Kom från: 1860 Mün­chen, 2009. Ue­fa­mat­cher/mål: 44/0. Lands­kam­per/mål: 7/0.

Su­per­funk­tio­nell de­fen­siv mitt­fäl­ta­re som un­der ett fler­tal sä­song­er kopp­lats sam­man med än­nu stör­re klub­bar, men som valt att bli BVB tro­gen. Gick ska­dad en del un­der för­ra sä­song­en och kan få svårt att för­sva­ra sin plats.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.