Shin­ji KA­GA­WA

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Född: 1989-03-17. Längd: 175 cm. Vikt: 68 kg.

Land: Ja­pan. Kom från: Man­ches­ter U 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 42/8. Lands­kam­per/mål: 80/27.

Gjor­de 18 po­äng på 29 li­ga­mat­cher för­ra sä­song­en, men har än­då in­te hit­tat till­ba­ka till den form han ha­de in­nan han läm­na­de klub­ben för Man­ches­ter U. Tek­nisk och kre­a­tiv och be­kväm på bå­da kan­ter­na. Asi­a­tisk mäs­ta­re 2011.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.