Lu­kasz PISZCZEK

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Född: 1985-03-06. Längd: 184 cm. Vikt: 79 kg.

Land: Po­len. Kom från: Hert­ha BSC, 2010. Ue­fa­mat­cher/mål: 63/5. Lands­kam­per/mål: 49/2.

Bil­da­de un­der många år en stark hö­ger­kant med Blaszczy­kowski. Har suc­ces­sivt tap­pat li­te i kva­li­té men hål­ler alltjämt bra klass. Yt­ter­back som är stark i bå­da rikt­ning­ar­na. Bå­de tysk och polsk mäs­ta­re. EM-spe­la­re i som­mar.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.