Ous­ma­ne DEM­BÉ­LÉ

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Född: 1997-05-15. Längd: 177 cm. Vikt: 74 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Ren­nes, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ett som­mar­för­värv och en av Eu­ro­pas ab­so­lut störs­ta ta­lang­er, som upp­vak­ta­des av ett fler­tal stor­klub­bar in­nan han val­de BVB. Gjor­de 17 po­äng på 26 mat­cher i Li­gue 1 för­ra sä­song­en. Of­fen­siv mitt­fäl­ta­re med speed och tek­nik.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.