SÅSPELARDORTMUND

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Det går fort, det går rakt och det går än­nu for­ta­re. Bo­rus­sia Dort­mund är in­te myc­ket för att hål­la i boll och tål­mo­digt vän­ta ut sitt mot­stån­dar­lag. Aubameyang är stark i luf­ten och Dort­mund kan på så sätt va­ri­e­ra sitt spel. Ibland rakt – ibland mer in­lägg. Bå­da kan­ter­na kan lätt cen­tre­ra och får of­ta fri­a­re rol­ler. I mit­ten kom­mer tro­ligt­vis unga Ju­li­an Weigl få fort­satt för­tro­en­de, men in i en el­va ska väl även Se­basti­an Ro­de, häm­tad från Bay­ern Mün­chen. Till­sam­mans med Ma­rio Göt­ze, så klart.

SCHÜRR­LE CASTRO BÜRKI PAPASTATHOPOULOS PISZCZEK WEIGL BART­RA RO­DE AUBAMEYANG SCHMELZER REUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.