2006

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Det ha­de gått då­ligt ett par år för Dort­mund. Ef­ter en final­för­lust i Ue­fa Cu­pen mot Fey­e­no­ord blev det tungt – bå­de sports­ligt och eko­no­miskt. Då­ligt ägar­skap led­de till skul­der och att man bland an­nat fick lå­na peng­ar från Bay­ern Mün­chen(!). Det led­de även till att are­nan, West­fa­len­sta­di­on, byt­te namn 2006. Ett lo­kalt för­säk­rings­bo­lag snod­de åt sig rät­tig­he­ter­na, och are­nan är se­dan dess Sig­nal Igu­na Park. Det av­ta­let går dock ut ef­ter i år, och are­nan går till­ba­ka till West­fa­len­sta­di­on.

Tar till­ba­ka nam­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.