UTSLAGNAAVGAMLETRÄNAREN

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

FICK RES­PASS AV KLOPP

Tvåa, med tio po­ängs mar­gi­nal, bakom Bay­ern Mün­chen. Trots det var fjol­å­ret, en­ligt klub­ben själv, en av de bäs­ta sä­song­er­na ge­nom ti­der­na. Man var ut­an­för Cham­pi­ons Le­a­gue, men tog sig till en kvarts­fi­nal i Eu­ro­pa Le­a­gue (ut­slag­na av Jür­gen Klopps Li­ver­pool). I Bun­de­s­li­ga spe­la­de Bo­rus­sia Dort­mund in he­la 78 po­äng, och för­lo­ra­de ba­ra fy­ra mat­cher.

Man ha­de med det he­la 18 po­äng ned till tre­an, Bay­er Le­ver­ku­sen. 78 po­äng var dess­utom ba­ra tre fär­re än vad man ha­de när man vann li­gan 2012.

Jür­gen Klopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.