Tho­mas TUCHEL

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Född: 1973-08-29. Land: Tyskland. An­tal sä­song­er på pos­ten: 1. Kom från: Mainz, 2015. Me­ri­ter: Tysk ung­domsmäs­ta­re med Stuttgart 2005 och Mainz 2009. Tog Dort­mund till CL-spel och cup­fi­nal un­der sin förs­ta sä­song i klub­ben.

Tysk fot­bolls all­ra hetaste trä­nar­namn, pre­stige­fyllt att Dort­mund lyc­ka­des kny­ta åt sig ho­nom. Likt Jür­gen Klopp så är han ti­di­ga­re Main­zträ­na­re, där Tuchel ock­så gjor­de suc­cé. Tog över klub­ben 2009, var­på Mainz som sämst kom på 13:e-plats. Fick ut klub­ben i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.