EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Cham­pi­ons Le­a­gue-vinst 1997, klub­bens en­da i histo­ri­en. Året ef­ter blev det se­mi­fi­nal, men an­nars le­ver man myc­ket på att man gick till fi­nal 2012/2013. Då var det en su­perskräll, fram­för­da av Ro­bert Lewandowski, men det slu­ta­de i för­lust mot kon­kur­ren­ten Bay­ern Mün­chen. Året ef­ter slu­ta­de även­ty­ret i kvarts­fi­nal, och året ef­ter det sex­ton­dels­fi­nal. För­ra året var man helt ut­an­för tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.