TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Fick det ohygg­ligt otack­sam­ma upp­dra­get att er­sät­ta Jür­gen Klopp men gjor­de det un­der sin de­but­sä­song ga­lant. Tog klub­ben till en fin andra­plats i Bun­de­s­li­ga (he­la 78 po­äng), och även till­ba­ka till Eu­ro­pas fin­rum. Gjor­de ett bra jobb även i Mainz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.