EUROPARUTIN

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND -

Man får gå till­ba­ka till mit­ten av 1990-ta­let när Dort­mund var do­mi­nan­ta i eu­ro­pe­isk topp­fot­boll. Det finns en Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­nal för ba­ra tre år se­dan, men Dort­mund är in­te rik­tigt där än­nu. Det räk­nas som en skräll om man går långt i tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.