Bru­no CÉ­SAR

CL-bibeln - - SPORTING -

1988-11-03. 177 cm, 73 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från: Esto­ril, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 18/2. Lands­kam­per/mål: 2/0.

All­round­spe­la­re som kan li­ra så­väl till hö­ger som till väns­ter, och för­u­tom sin yt­ter­mitt­fälts­po­si­tion även spe­lat en del som väns­ter­back. Har ett för­flu­tet i Ben­fi­ca och det var även un­der ti­den där, för fem år se­dan, som han blev bra­si­li­ansk lands­lags­man.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.