Bas DOST

CL-bibeln - - SPORTING -

1989-05-31. 196 cm, 78 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Wolfs­burg, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 15/3. Lands­kam­per/mål: 6/1.

Bröt fo­ten i ja­nu­a­ri i år un­der trä­nings­pass med Wolfs­burg. Pe­ter Crouch-gäng­lig men med hyf­sad kropps­kon­troll. I pe­ri­o­der en rik­tigt vass mål­skytt. Kom i slu­tet av fönst­ret och är gans­ka sä­kert hög­ak­tu­ell för star­tel­van.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.