Se­bastián COATES

CL-bibeln - - SPORTING -

1990-10-07. 196 cm, 85 kg.

Land: Uru­gu­ay. Kom från: Sun­der­land, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 4/1. Lands­kam­per/mål: 22/0.

Ett stort löf­te när han skrev på för Li­ver­pool som 20-åring, men lyc­ka­des in­te alls i Eng­land. I Por­tu­gal har det gått desto bätt­re för mitt­bac­ken, som ome­del­bart tog en or­di­na­rie plats. Ut­sågs till tur­ne­ring­ens bäs­te unge spe­la­re när Uru­gu­ay vann Co­pa Ame­ri­ca 2011.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.