Bry­an RUÍZ

CL-bibeln - - SPORTING -

1985-08-18. 186 cm, 81 kg.

Land: Cos­ta Ri­ca. Kom från: Ful­ham, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 34/7. Lands­kam­per/mål: 87/21.

Hål­ler of­tast till ute på väns­ter­kan­ten men kan även ope­re­ra strax bakom en en­sam an­fal­la­re. Im­po­ne­ra­de un­der sitt förs­ta år i Por­tu­gal och var Spor­tings as­sist­kung. En av de olyck­li­ga straff­sum­par­na i den hi­sto­ris­ka VM-kvarts­fi­na­len mot Ne­der­län­der­na 2014.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.