Luc CASTAIGNOS

CL-bibeln - - SPORTING -

1992-09-27. 188 cm, 79 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från Eintracht Frank­furt, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 12/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Testat lyc­kan bå­de i Se­rie A och Bun­de­s­li­ga ut­an att lyc­kas sär­skilt väl. Bätt­re hem­ma i Ne­der­län­der­na där det har bli­vit en hel del mål. An­fall­s­ta­lang som alltjämt vän­tar på det sto­ra ge­nom­brot­tet. Jäm­förts med Thi­er­ry Hen­ry.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.