Gel­son MARTINS

CL-bibeln - - SPORTING -

1995-05-11. 173 cm, 67 kg.

Land: Por­tu­gal. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 7/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Än­nu en yt­ter som ta­git sig upp via de eg­na le­den. Fick för­ra sä­song­en sitt sto­ra ge­nom­brott, då han fick gott om spel­tid och im­po­ne­ran­de. En snabb och tek­nisk spe­la­re som likt lag­kam­ra­ten och kon­kur­ren­ten Mané kan spe­la på bäg­ge kan­ter­na.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.