Adri­en SILVA

CL-bibeln - - SPORTING -

1989-03-15. 175 cm, 69 kg.

Land: Por­tu­gal. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 29/3. Lands­kam­per/mål: 13/0.

Lag­kap­ten som im­po­ne­rat i fle­ra sä­song­er nu, och be­lö­na­des med en plats i som­ma­rens EM–trupp. Mitt­fälts­mo­tor som of­ta har en li­te mer de­fen­siv roll men än­då bru­kar gö­ra en hel del po­äng – även om det in­te mot­sva­rar an­ta­let var­ning­ar. Född i Frank­ri­ke.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.