Wil­li­am CAR­VAL­HO

CL-bibeln - - SPORTING -

1992-04-07. 187 cm, 83 kg.

Land: Por­tu­gal. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 12/0. Lands­kam­per/mål: 25/0.

Spel­skick­ligt, de­fen­sivt mitt­fält­san­ka­re som nå­got för­vå­nan­de bli­vit kvar i Spor­ting se­dan ge­nom­brot­tet. Spe­la­de he­la fi­na­len vid som­ma­rens EM-guld. Ett år dess­förin­nan syn­da­bock i U21-straff­lägg­ning­en mot Sve­ri­ge – men ut­sågs lik­väl till tur­ne­ring­ens spe­la­re.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.