Ezequ­i­el SCHELOTTO

CL-bibeln - - SPORTING -

1989-05-23. 187 cm, 81 kg.

Land: Ita­li­en. Kom från: In­ter, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Född och upp­vux­en i Ar­gen­ti­na men har valt att re­pre­sen­te­ra Ita­li­en i lands­lags­sam­man­hang. Dock fått nöja sig med någ­ra mi­nu­ters spel i en trä­nings­match mot Eng­land. Kan spe­la var som helst på hö­ger­kan­ten – och an­vän­des i Ita­li­en of­tast hög­re upp i ba­nan.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.