JEFFERSON

CL-bibeln - - SPORTING -

1988-07-05. 178 cm, 74 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från: Esto­ril, 2013. Ue­fa­mat­cher/mål: 9/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Väns­ter­back som fått gott om spel­tid se­dan han kom till klub­ben, även om han mis­sa­de sto­ra de­lar av vå­ren på grund av ska­da. Ång­ar allt som of­tast på upp och ner längs sin kant och har i Por­tu­gal även gjort sig känd för si­na vack­ra mål.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.