Rú­ben SEMEDO

CL-bibeln - - SPORTING -

1994-04-04. 189 cm, 84 kg.

Land: Por­tu­gal. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 1/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Mitt­back som im­po­ne­ra­de un­der en höstut­lå­ning till Vi­tória Setú­bal och kal­la­des till­ba­ka till Spor­ting in­för vår­sä­song­en. Tog ome­del­bart en or­di­na­rie plats och skrev på ett nytt sex­års­kon­trakt. Kan även flyt­tas upp på det de­fen­si­va mitt­fäl­tet vid be­hov.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.