Joel CAMP­BELL

CL-bibeln - - SPORTING -

1992-06-26. 178 cm, 70 kg.

Land: Cos­ta Ri­ca. Kom från: Ar­se­nal, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 17/1. Lands­kam­per/mål: 64/11.

Ut­lå­nad från Ar­se­nal för fem­te gång­en. Kan spe­la så­väl centralt som på en kant­po­si­tion i an­fal­let. Outrött­lig spe­la­re som även bi­drar med bra jobb de­fen­sivt. Har va­rit gi­ven i lands­la­get än­da se­dan ton­å­ren. Haft pro­blem med mål­skyt­tet på a-lagsni­vå.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.