ANDRÉ

CL-bibeln - - SPORTING -

1990-09-27. 184 cm, 79 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från Corint­hi­ans, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 3/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Anslöt till klub­ben i slu­tet av som­mar­fönst­ret och åter­vän­der där­med till Eu­ro­pa ef­ter sex sä­song­er hem­ma i Bra­si­li­en. Gjor­de 18 po­äng på 29 mat­cher i bra­si­li­ans­ka li­gan för­ra sä­song­en. För­flu­tet i Bor­deaux och Dy­na­mo Ki­ev.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.