BETO

CL-bibeln - - SPORTING -

1982-05-01. 180 cm, 80 kg.

Land: Por­tu­gal. Kom från: Se­vil­la, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 26/0. Lands­kam­per/mål: 11/0.

Ru­ti­ne­rad bur­väk­ta­re som fak­tiskt kom upp via Spor­tings aka­de­mi och i som­ras åter­vän­de tolv år ef­ter att han läm­nat klub­ben. Haft sto­ra ska­de­be­kym­mer un­der se­nas­te åren vil­ket lett till mi­ni­malt med spel­tid. Har tre Eu­ro­pa Le­a­gue–tit­lar på kon­tot.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.