DOUGLAS

CL-bibeln - - SPORTING -

1988-01-12. 192 cm, 80 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från: Trabzons­por, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 65/4. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Har ett mång­å­rigt för­flu­tet i Twen­te men de se­nas­te sä­song­er­na spe­lat i Dy­na­mo Moskva och Trabzons­por. Född i Bra­si­li­en men har hol­ländskt med­bor­gar­skap. In­ner­back som in­te spe­lat sär­skilt fre­kvent de två se­nas­te sä­song­er­na.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.