Ra­dos­av PETROVIC

CL-bibeln - - SPORTING -

1989-03-08. 193 cm, 83 kg.

Land: Ser­bi­en. Kom från: Dy­na­mo Ki­ev, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 27/1. Lands­kam­per/mål: 44/2.

De­fen­siv mitt­fäl­ta­re som ef­ter att ha im­po­ne­rat i Turkiet för­ra som­ma­ren flyt­ta­de till Ki­ev. Ha­de det dock svårt att ta en start­plats i Ukrai­na och i som­mar gick flytt­las­set åter­i­gen. Gott om Europarutin se­dan ti­den i Part­zi­an Bel­grad, i vil­ka han fick sitt ge­nom­brott.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.