João PEREIRA

CL-bibeln - - SPORTING -

1984-02-25. 172 cm, 66 kg.

Land: Por­tu­gal. Kom från: Han­no­ver 96, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 60/0. Lands­kam­per/mål: 40/0.

Ru­ti­ne­rad hö­ger­back som kom upp via Ben­fi­cas aka­de­mi, men slog ige­nom or­dent­ligt först när han via Gil Vi­cen­te och Bra­ga nått till Spor­ting. Känd för sitt he­ta tem­pe­ra­ment men har de se­nas­te sä­song­er­na lyc­kats skä­ra ner på an­ta­let var­ning­ar.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.