2005

CL-bibeln - - SPORTING -

Året då Spor­ting skul­le spe­la sin förs­ta sto­ra eu­ro­pe­is­ka fi­nal på över 40 år. Se­dan de sla­git ut Fey­e­no­ord, Midd­les­brough och Newcast­le vän­ta­de AZ i se­mi. Ef­ter 2–1 hem­ma skrevs för­lus­ten i Alk­maar med sam­ma siff­ror. För­läng­ning till­tog och där tog AZ led­ning­en – men så i den 122:a mi­nu­ten re­du­ce­ra­de den eg­ne pro­duk­ten Mi­gu­el Gar­cia till 3–2 och sköt Spor­ting till fi­nal via bor­t­amåls­re­geln. Fi­na­len spe­la­des på Está­dio José Al­va­la­de men trots att Spor­ting had stö­det från hem­ma­publi­ken och kun­de ta led­ning­en skul­le de in­te få lyf­ta ti­teln. CSKA Moskva vän­de, vann med 3–1 och kun­de ti­tu­le­ra sig Ue­facup-mäs­ta­re.

Gar­cia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.