EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - SPORTING -

In­te i när­he­ten av li­ka fram­gångs­ri­ka i Eu­ro­pa­spe­let som ri­va­ler­na Ben­fi­ca och Por­to. Det har dock bli­vit två fi­na­ler. 1964 vann de sin hit­tills en­da ti­tel på den eu­ro­pe­is­ka sce­nen, då MTK Bud­a­pest be­seg­ra­des i Cup­vin­nar­cup­fi­na­len. Även 2005 nåd­de de en fi­nal – i då­va­ran­de Ue­facu­pen. På se­na­re år har de haft det tuf­fa­re och årets grupp­spel blir det blott and­ra i Cham­pi­ons Le­a­gue se­dan de gick till åt­ton­dels­fi­nal 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.