ANFALL

CL-bibeln - - SPORTING -

Tap­pa­de fjol­års­sä­song­ens skyt­te­kung Sli­ma­ni till Lei­ces­ter på de­ad­li­ne day och har för­sökt kom­pen­se­ra det med att häm­ta in Castaignos, Camp­bell och Dost. Den för­re tunn i in­ter­na­tio­nell mil­jö och den sist­nämn­de var­var målor­gi­er med pe­ri­o­der av mål­tor­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.