MITTFÄLT

CL-bibeln - - SPORTING -

Fick be­hål­la så­väl lag­kap­ten Silva som ta­lang­ful­le Car­val­ho, som li­te ut­gör kit­tet i la­get. Bå­da bra i bå­da rikt­ning­ar­na men fram­för allt de­fen­sivt. En hel del in­tres­san­ta yt­te­ral­ter­na­tiv där det finns bå­de speed och för­må­ga att slå ut sin mot­stån­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.