EUROPARUTIN

CL-bibeln - - SPORTING -

Som en av Por­tu­gals tre sto­ra är det nästin­till en själv­klar­het med spel i Eu­ro­pa i år ef­ter år. De sista åren har det dock främst bli­vit Eu­ro­pa Le­a­gue, där de till skill­nad från ri­va­ler­na in­te har od­lat sam­ma stän­di­ga fram­gång­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.