Mi­chail ALEKSANDROV

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

Född: 1989-06-11. Längd: 180 cm. Vikt: 74 kg.

Land: Bul­ga­ri­en. Kom från: Lu­do­go­rets 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 32/1. Lands­kam­per/mål: 15/2.

Kom i se­nas­te vin­ter­fönst­ret och skrev då på ett 1,5-års­kon­trakt. Sta­dig om än in­te sär­skilt spek­ta­ku­lär hö­ger yt­ter­mitt­fäl­ta­re som är kon­kur­rens­ut­satt men som än­då an­vänds re­la­tivt fre­kvent. Bul­ga­risk li­ga- och cup­mäs­ta­re.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.