SÅSPELARL.WARS­ZA­WA

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

Ny trä­na­re kan in­ne­bä­ra ny for­ma­tion och ny per­so­nal, men hit­tills har det sett ut som att Besnik Ha­si föl­jer i de spår som Sta­nislav Cher­che­sov tram­pa­de upp och som led­de till så­väl li­ga- som cup­ti­tel för­ra sä­song­en. Vi kan allt­så, åt­minsto­ne i in­ter­na­tio­nell mil­jö, för­vän­ta oss en 4-2-3-1-upp­ställ­ning med un­gers­ke EM-spe­la­ren Nikolic som en­sam an­fall­s­pets. Jodlowiec i nyc­kel­roll som de­fen­sivt an­ka­re på mitt­fäl­tet me­dan nye Moulin är tänkt att er­sät­ta slo­va­ken Du­da som of­fen­siv play­ma­ker.

BROZ LANGIL JODLOWIECZ MALARZ CZERWINSKI MOULIN NIKOLIC PAZDAN HLOUSEK ODJIDJA OFOE KUCHARCZYK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.