WARS­ZA­WA ÄRSTÖRST PÅTWITTER

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

FÖLJS AV FLEST

Po­pu­lä­ras­te fot­bolls­klub­ben i Po­len? Ja­visst, Le­gia Wars­za­wa – och med rätt bred mar­gi­nal ock­så, åt­minsto­ne om man går ef­ter hur många föl­ja­re re­spek­ti­ve klubb i Ek­strakla­sa har på sitt Twit­ter­kon­to. Le­gia pas­se­ra­de ny­li­gen grän­sen för 100 000 föl­ja­re, vil­ket ska jäm­fö­ras med två­an, Lech Poz­nan, som har drygt 61 000 föl­ja­re. Öv­ri­ga klub­bar? Nja, ing­et att skry­ta med. De kom­mer in­te ens upp i 14 000 föl­ja­re – till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.