TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

44-årig ko­so­vo­al­ban med ge­di­gen spe­lar­kar­riär, som bland an­nat om­fat­tar 47 lands­kam­per. Kom­mer när­mast från An­der­lecht, där han fun­ge­ra­de som ass när klub­ben vann li­gan 2013/14. Ett spän­nan­de val, helt klart, men pres­sen på ho­nom kom­mer att va­ra hård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.