EUROPARUTIN

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

Det här är polsk fot­bolls slag­skepp på klubb­lags­si­dan, med el­va li­ga- och 18 cup­tit­lar, så då för­står du di­rekt att det finns stor va­na vid att tam­pas i in­ter­na­tio­nell mil­jö. Sak sam­ma med nu­va­ran­de spelar­trupp. Den har va­rit med förr, om man sä­ger så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.