FÖR­SVAR

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

Här är det ock­så ru­ti­ne­rat även om Lewc­zuk för­svann på de­ad­li­ne day. Dess­utom har her­rar­na spe­lat ihop ett tag, vil­ket na­tur­ligt­vis är ett stort plus. Ett fler­tal kom­pe­ten­ta yt­ter­back­sal­ter­na­tiv och Pazdan hål­ler fort­fa­ran­de sti­len som för­svars­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.