ANFALL

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

Möj­li­gen ett väl snålt be­tyg med tan­ke på un­gers­ke EM-spe­la­ren Ni­ko­lics om­vitt­na­de för­må­ga att ska­pa mål­chan­ser och gö­ra mål, men vi mås­te – en gång för al­la – ha klart för oss att in­hems­ka li­gan är en sak och Cham­pi­ons Le­a­gue nå­got he­e­elt an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.