Wes MOR­GAN

CL-bibeln - - LEICESTER -

Född: 1984-01-21. 185 cm, 93 kg.

Land: Ja­mai­ca. Kom från: Not­ting­ham, 2012. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 25/0.

Cap­tain Mor­gan som han nu­mer kal­las. Lei­ces­ters lag­kap­ten har sin klart bäs­ta sä­song strax bakom sig och för­u­tom sta­di­ga in­gri­pan­den de­fen­sivt gick han upp och gjor­de vik­ti­ga mål när de be­höv­des som mest. Om­tyckt för sin in­ställ­ning och sto­ra hjär­ta.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.