Jeff­rey SCHLUPP

CL-bibeln - - LEICESTER -

Född: 1992-12-23. 178 cm, 72 kg.

Land: Gha­na. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 7/0.

Nu­ti­dens glo­ba­la spe­la­re fång­ad i en per­son då han är född i Ham­burg, upp­vux­en i Eng­land och lands­lags­man för Gha­na. Snabb som en an­ti­lop på sin väns­ter­kant och myc­ket an­vänd­bar då han li­ka gär­na spe­lar yt­ter. Av­slu­ta­de vå­ren med fle­ra vik­ti­ga as­sist.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.