Da­ni­el AMARTEY

CL-bibeln - - LEICESTER -

Född: 1994-12-21. Längd: 183 cm. Vikt: 77 kg.

Land: Gha­na. Kom från: FC Kö­pen­hamn 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 12/3. Lands­kam­per/mål: 9/0.

Djur­gårds­be­kan­ting som kom i se­nas­te vin­ter­fönst­ret och fick li­te spel­tid i PL un­der vå­ren. Har även fått någ­ra mi­nu­ter den­na sä­song. In­ner­back som även kan gå som de­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Tred­jeal­ter­na­tiv på bå­da po­si­tio­ner­na.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.