Yo­han BENALOUANE

CL-bibeln - - LEICESTER -

Född: 1987-03-28. 185 cm, 88 kg.

Land: Tu­ni­si­en. Kom från: Ata­lan­ta, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 4/0. Lands­kam­per/mål 60/2.

Köp­tes för­ra som­ma­ren från Ita­li­en, men fick ba­ra fy­ra in­hopp un­der den ti­di­ga hös­ten in­nan det blev att föl­ja mat­cher­na från bän­ken el­ler läk­ta­ren. Lå­na­des se­dan ut till Fi­o­ren­ti­na un­der vå­ren. En mitt­backs­back­up om han nu ens blir kvar. Känns tvek­samt.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.