Shin­ji OKA­ZA­KI

CL-bibeln - - LEI­CES­TER -

Född: 1986-04-16. 174 cm, 70 kg.

Land: Ja­pan. Kom från: Mainz 05, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 15/3. Lands­kam­per/mål: 93/43.

Spe­la­de knappt 90 mi­nu­ter en en­da match, men an­led­ning­en var knap­past att han var då­lig. An­led­ning­en var sna­ra­ra­re att han med sitt upp­off­ran­de an­falls­ar­be­te läm­na­de bå­de hjär­ta och själ kvar på pla­nen och se­dan helt en­kelt in­te ha­de mer kvar att ge.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.