Kasper SCH­MEICHEL

CL-bibeln - - LEICESTER -

Född: 1986-11-05. 185 cm, 76 kg.

Land: Dan­mark. Kom från: Leeds, 2011. Ue­fa­mat­cher: 1. Lands­kam­per: 12.

Spe­la­de varen­da minut när Lei­ces­ter sen­sa­tio­nellt gick och vann li­gan och var en stor or­sak till gul­det med si­na långa ut­kast och sin snab­ba igång­sätt­ning av spe­let. Gjor­de även av­gö­ran­de rädd­ning­ar när de be­höv­des och ha­de den tur som krävs.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.